NEPLAŤTE VÍCE, NEŽ MUSÍTE!

O nás

Společnost Building Audit zastupuje investory na Českém trhu a pomáhá jim s přípravou, realizací a kontrolou staveb. Jsme nezávislý dodavatel komplexních inženýrských a manažerských služeb v oboru pozemních staveb.

Jak Vám můžeme pomoci:

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Našim zákazníkům dodáváme komplexní služby, které zajistí plynulou a efektivní přípravu a realizaci  projektových záměrů s důrazem na kvalitu a úsporu investičních nákladů.

Poradenská činnost

Na začátku každého investičního záměru se rozhoduje o jeho budoucím úspěchu či neúspěchu. Výběr vhodné lokality, správné začlenění a koncepce návrhu v počáteční fázi projektu uspoří investorovi značné náklady spojené s přepracováním projektového záměru, nebo neúspěšným zhodnocením investovaných prostředků.

V této oblasti Vám nabízíme mnohaleté zkušenosti s přípravou a řízením průmyslových, občanských a bytových staveb.

Projektová dokumentace

V rámci přípravy stavby spolupracujeme při zadávání projektových prací a výběru vhodných architektů či projektantů. Navrhujeme smluvní dokumenty a aktivně kontrolujeme průběh projektových prací s ohledem na zvolená konstrukční řešení a materiály, rozhodující o kvalitě a ceně stavby.

Zajistíme Vám veškerá povolení a souhlasy potřebná k zahájení výstavby.

Projektové řízení staveb

Jsme připraveni Vám dodat komplexní službu od zadání projektové dokumentace až po kolaudaci. Zajistíme bezproblémovou realizaci připraveného stavebního projektu pomocí nejmodernějších metod řízení. Tyto metody používají zkušení investoři tak, aby minimalizovali čas a náklady. Realizace stavby probíhá většinou bez účasti generálního dodavatele stavby. Dodávky zajišťují přímí dodavatelé potřebných řemesel.

PŘÍPRAVA STAVEB

Na začátku musíme zmínit známou pravdu, „čím je dokonalejší a lepší příprava stavby, tím méně problémů Vás čeká při její realizaci“. Proto bychom Vám rádi nabídli odborné vedení přípravných prací na Vašem projektu jako komplexní službu, kdy převezmeme veškeré činnosti, včetně zajištění projektové dokumentace a vyřízení všech potřebných povolení. Zabezpečíme tím zrychlení a zefektivnění povolovacích procedur s tvorbou projektové dokumentace. Jako objednatel jsme díky naší odbornosti v daleko výhodnější pozici, než stavebník, pro kterého může být vyjednávání o technických a konstrukčních parametrech stavby nesrozumitelné a často odsouhlasí i nevhodně navržená řešení projektantem s nepříznivým dopadem na konečnou cenu nebo parametry stavby.

Poradenská činnost

Již na začátku každého investičního záměru se rozhoduje o jeho budoucím úspěchu či neúspěchu. Výběr vhodné lokality, správné začlenění a koncepce návrhu v počáteční fázi projektu uspoří investorovi značné náklady spojené s přepracováním projektového záměru, nebo neúspěšným zhodnocením investovaných prostředků.

V této oblasti Vám nabízíme mnohaleté zkušenosti s přípravou a realizací průmyslových, občanských a bytových staveb.

Projektová dokumentace

Pro naše klienty zajišťujeme projektovou dokumentaci stavby.

Ke všem stupňům projektové dokumentace Vám zajistíme veškeré souhlasy a potřebná povolení v nejkratších možných termínech.

NEPLAŤTE VÍCE, NEŽ MUSÍTE!

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB

Řízení realizací průmyslových, občanských a bytových staveb provádíme na základě odbornosti a dlouholetých zkušeností ze stavební výroby metodou Construction management.

CONSTRUCTION MANAGEMENT je progresivní službou v oblasti plánování, koordinace, řízení a následné celkové kontroly realizace stavebního díla. Jedná se o systém, který nabízí investorům značné finanční úspory, přímou kontrolu nad projektem a možnost aktivně ovlivňovat časový průběhu a kvalitu  stavby.

Koncept CM je postaven na eliminaci role generálního dodavatele. Jednotliví zhotovitelé jsou v přímém smluvním vztahu s klientem a ten má tak plnou kontrolu nad realizací svého projektu.

Systém CM je zaměřen především na zákazníkovu úsporu a spokojenost. Té je dosahováno pečlivým výběrem  a důslednou koordinací zhotovitelů- specialistů na základě použití profesionálních nástrojů řízení. CM výrazně podporuje konkurenční boj mezi jednotlivými subdodavateli a tím zvyšuje nároky na kvalitu a nabídkovou cenu dodavatelů.

Naše služba je určena pro soukromé investory z průmyslového sektoru a z řad stavebníků složitých individuálních projektů administrativních, bytových a rodinných domů.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Zvolíte-li pro výstavbu klasický dodavatelský systém za účasti generálního dodavatele, má proces výstavby dva přímé účastníky – objednatele a zhotovitele. Vedle těchto stran se obvykle předpokládá účast tzv. správce stavby nebo technického dozoru investora (TDI), kterého najímá vždy objednatel pro eliminaci výhody lepších technických a manažerských dovedností zhotovitele .

Pro investory zajišťujeme profesionální správu stavebních zakázek v oboru pozemních staveb.

– Správce stavby, technický dozor investora– zastupuje objednatele s povinností monitorovat práce, dohlížet na průběh stavby, schvalovat provedené práce a převzít stavbu.

Rozsah služby s Vámi dohodneme podle Vašich potřeb a požadavků.

Nová dimenze ve stavebnictví

PORADENSKÁ ČINNOST

Našim zákazníkům poskytujeme odborné, ekonomické a právní poradenství. Služby jsou určeny investorům jak ve fázi záměru, tak ve fázi projektové přípravy a realizace stavby.
V rámci naší nabídky komplexních služeb můžeme zákazníkům ve fázi realizace či dokončení stavby nabídnout vypracování nákladového auditu, kterým odhalíme chyby ve vyúčtovaných výkonech zhotovitelů, čímž snížíme výslednou cenu stavebního díla.
V návaznosti na Vámi připravovaný projekt nabízíme rovněž poradenství v oblasti čerpání dotací z národních a evropských dotačních titulů. Ve spolupráci s našimi spolehlivými partnery Vám zpracujeme Vaši žádost o dotaci s vysokou mírou pravděpodobnosti přiznání dotace.

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Stává se, že se během přípravy nebo realizace stavby investor dostane do konfliktu s projektantem nebo dodavatelem stavby. Pokud se vzniklé spory neřeší okamžitě, může nastat situace, kdy už tito obchodní partneři neumí situaci řešit racionálně bez cizí pomoci a často končí u soudu.

Nabízíme Vám efektivnější a levnější variantu řešení sporu a to formou nezávislého prostředníka- mediátora. Nezávislost a znalost problematiky pomůže nalézt oběma stranám spravedlivé řešení. Výsledkem je podepsaná dohoda a spokojenost obou smluvních stran.

Bytové stavby

Reference

Průmyslové stavby

Reference

Občanské stavby

Reference

Inženýrské a dopravní stavby

Reference

se zárukou požadovavané kvality a efektivity

Vodohospodářské stavby

Reference

Sídlo společnosti

Building Audit s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 2728/38

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 286 16 669

DIČ: CZ28616669

Bankovní spojení

Fio banka s.r.o.

Č.ú.: 2200603635/2010